TRENING TWÓRCZOŚCI

Zarys programu: Rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego poprzez zabawę i zadania indywidualne stymulujące ciekawość, zdolność do: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego, rozumowania indukcyjnego (analogie), myślenia

TERAPIA POPRZEZ ZABAWĘ

W indywidualnej terapii dzieci stosujemy metody zbliżone do wspólnej zabawy, prac plastycznych czy gier planszowych.  

SOCJOTERAPIA

Socjoterapia to „terapia grupą”, „terapia spotkaniem”, terapia w zespole rówieśników oparta przede wszystkim o zadania w grupach i zabawę. Cele i program spotkań są zawsze

DIAGNOZA

Rozpoznajemy m.in. zasoby i deficyty: sytuacji rodzinnej, więzi; sfery emocjonalnej, sfery społecznej (umiejętności społecznych), samooceny dziecka, sytuacji w klasie szkolnej.  

KLUB LIDERA MŁODZIEŻOWEGO

Zarys programu: Zapraszamy na warsztaty grupowe dla młodzieży, podczas których – dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach, zabawach, testach będziemy wspólnie rozwijać następujące umiejętności społeczne i twórcze:

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA MŁODZIEŻY

Zarys programu: Podejmowane tematy: komunikacja interpersonalna; wgląd we własne emocje, potrzeby, motywy; rozpoznawanie emocji u innych; potrzeby innych; przyjmowanie cudzej perspektywy; umiejętność autoprezentacji; sztuka negocjacji,

GRUPA WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI

Psychologowie i terapeuci mają swoje superwizje, w czasie których mogą przeanalizować trudne sytuacje ze swojej pracy. Praca nauczyciela bywa tak samo obciążająca i łącząca się

WARSZTATY KOMUNIKACJI “JĘZYK SERCA”

  “Słowa powinny być oknami, nie murami.”   Warsztaty w oparciu o metodę Marshalla Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”, poprawiającej komunikację interpersonalną i zrozumienie emocjonalne. Tematy: