KLUB LIDERA MŁODZIEŻOWEGO

Zarys programu:

Zapraszamy na warsztaty grupowe dla młodzieży, podczas których – dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach, zabawach, testach będziemy wspólnie rozwijać następujące umiejętności społeczne i twórcze: komunikację interpersonalną, współpracę, autoprezentację, poznawanie siebie, asertywność, radzenie sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych, rozwiązywanie konfliktów grupowych, wzbudzanie motywacji u siebie i innych, organizacji czasu i planowania zadań, wyznaczania własnych wartości i celów życiowych. Na warsztatach poruszane są wątki z zakresu psychologii społecznej, w tym tematyka ról w grupach społecznych oraz z zakresu podstaw animacji i integracji grup.

 

Dla kogo?

Zalecany dla osób, które pełnią rolę lidera w grupach formalnych (np. w harcerstwie, w wolontariacie, w szkolnych kółkach zainteresowań, w zespołach muzycznych), ale również dla osób, które w przyszłości chcą pełnić taką funkcję.

 

Organizacja:

10 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
Wystawiamy potwierdzenie ukończenia szkolenia.