Rodzice

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez pracę z ich rodzicami może wydawać się drogą okrężną, ale rezultaty obserwowane w zachowaniach dzieci, których rodzice brali udział w konsultacjach indywidualnych lub warsztatach umiejętności wychowawczych wciąż mnie zadziwiają.
 

Oferta dla Rodziców obejmuje:

Rozpoznanie umiejętności społecznych, zdolności i stanów emocjonalnych, relacji rodzinnych, adekwatności zachowania itp.
 

Są to spotkania dla grupy rodziców chcących rozwijać swoje kompetencje wychowawcze. Program obejmuje następujące tematy:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Organizacja:

Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych.
Wersja A: 15 spotkań po 2 godziny zegarowe.
Wersja B: 4 spotkania po 8 godzin zegarowych (4 soboty).
Cennik: 450 zł/osoba, 700 zł/para (w tym materiały edukacyjne, poczęstunek)

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
 

Konsultacje mogą dotyczyć: omówienia diagnozy i objawów zaburzenia, zrozumienia przyczyn, wskazówek dotyczących np. organizacji dnia, ćwiczeń, sposobów wychowywania.

 


 

„Choć nastolatki wydają się oporne na nasze wpływy i prawie dorosłe, tak naprawdę nadal nas potrzebują.
Potrzebują naszego czasu i uwagi, energii i troski, i owszem, także naszych wskazówek, nawet jeśli się do tego nie przyznają.”
(Nolte, Harris)

 

Program „Rodzice nastolatków” to spotkania dla grupy rodziców chcących budować dobre relacje z nastoletnimi dziećmi.
Program obejmuje następujące tematy:

 • Dojrzewanie – trudny okres dla naszego dziecka i dla całej naszej rodziny.
 • Jak dogadać się z nastolatkiem? O komunikacji.
 • Zachęcić nastolatka do współpracy – przy domowych obowiązkach i odrabianiu lekcji.
 • Wymagam i jestem konsekwentny – pozytywna dyscyplina zamiast kar.
 • Trudne emocje moje i dziecka – co zrobić, kiedy złość daje w kość?
 • Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł – przygotowuję dziecko do samodzielności.
 • Zagrożenia okresu dojrzewania – jak pomóc dziecku ich uniknąć?
 • Wychować dziecko do empatii i odpowiedzialności.
 • Rodzice ważniejsi od Kuby Wojewódzkiego – wspieramy dziecko w odróżniania świata wirtualnego od realnego.

Program był ewaluowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku. Efekt – wspomaga komunikację w rodzinie.
 

Oto opinie rodziców nastolatków, którzy uczestniczyli w warsztatach w bydgoskich gimnazjach:

„Rzeczywiście dostarczają wiedzę, można posłuchać innych, jak oni rozwiązują swoje problemy”
„Polecam program, bo nie każdy rodzic ma wiedzę na temat tych zagadnień, są przydatne w życiu codziennym”
„Program godny polecenia. Jesteśmy zaganiani i nie mamy czasu, a tu można się zastanowić, czy właściwie się zachowujemy wobec dzieci”
 

Organizacja warsztatów:

Wersja A: 10 spotkań 1,5 godzinnych
Wersja B: 3 spotkania po 5 godzin (np. w soboty)
Cennik: 300 zł/osoba, 500 zł/para (w tym materiały edukacyjne, poczęstunek)

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
 

W zależności od potrzeb i problemów, zawsze rozpoczyna się od diagnozy rodziny.
 

Load More