GRUPA WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI

Psychologowie i terapeuci mają swoje superwizje, w czasie których mogą przeanalizować trudne sytuacje ze swojej pracy. Praca nauczyciela bywa tak samo obciążająca i łącząca się z nietypowymi wyzwaniami. W czasie regularnych spotkań postaramy się wymieniać doświadczeniami, spoglądać na trudne sytuacje z różnych perspektyw, poszukiwać skutecznych rozwiązań, odpowiadać na potrzeby uczestników grupy.

Spotkania grupy będą prowadzone w sposób swobodny, w oparciu o grupowe rozmowy, przyzwolenie na wyrażanie emocji, gotowość do akceptacji. Podstawą funkcjonowania grupy będzie kontrakt obejmujący dyskrecję.

 

Cel:

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, autorefleksja, doskonalenie metod komunikacji z „trudnym” uczniem i rodzicem, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z klasą jako grupą społeczną (odznaczającą się procesami, dynamiką, podziałem ról).

 

Organizacja:

Spotkania po 1,5 godziny raz w tygodniu, w godzinach wyznaczonych przez członków grupy (w miarę możliwości).
Cennik: 30 zł za spotkanie.

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.