TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA MŁODZIEŻY

Zarys programu:

Podejmowane tematy: komunikacja interpersonalna; wgląd we własne emocje, potrzeby, motywy; rozpoznawanie emocji u innych; potrzeby innych; przyjmowanie cudzej perspektywy; umiejętność autoprezentacji; sztuka negocjacji, mediacji, rozwiązywanie konfliktów; budowanie poczucia własnej wartości; nawiązywanie i podtrzymywanie relacji; umiejętność współpracy; metody radzenia sobie z emocjami, samokontrola; motywacja.

 

Dla kogo?

Zalecany zarówno dla osób pragnących rozwijać swoje zdolności interpersonalne, jak i dla osób borykających się z deficytami w sferze społecznej (z trudnościami w rozumieniu innych, siebie samych, sytuacji społecznych, samokontroli emocjonalnej).

 

Organizacja:

10 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie.

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.