DIAGNOZA

Rozpoznajemy m.in. zasoby i deficyty: sytuacji rodzinnej, więzi; sfery emocjonalnej, sfery społecznej (umiejętności społecznych), samooceny dziecka, sytuacji w klasie szkolnej.