Rozwój


Zarys programu:

Rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego poprzez zabawę i zadania indywidualne stymulujące ciekawość, zdolność do: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego, rozumowania indukcyjnego (analogie), myślenia metaforycznego oraz dokonywania transformacji. Zawiera elementy wzmacniania koncentracji uwagi i pamięci. Sprzyja rozwijaniu samodzielności w myśleniu i dokonywaniu wyborów.

 

Dla kogo?

Trening zalecany dla wszystkich! Niezależnie od poziomu zdolności, zainteresowań, preferencji zawodowych. Udowodniono, że osoby twórcze osiągają sukces nie tylko w rozmaitych dziedzinach sztuki, ale też zajmują wyższe stanowiska we wszelkich zawodach. Trening może też być punktem wyjścia dla nastolatków pragnących w przyszłości zajmować się proponowaniem i wprowadzaniem innowacji w różnych dziedzinach naukowych i praktycznych.
Wersja treningu dla dzieci wzbogacona jest o elementy wzmacniania integracji sensorycznej.

 

Organizacja:

10 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
 

Zarys programu:

Podejmowane tematy: komunikacja interpersonalna; wgląd we własne emocje, potrzeby, motywy; rozpoznawanie emocji u innych; potrzeby innych; przyjmowanie cudzej perspektywy; umiejętność autoprezentacji; sztuka negocjacji, mediacji, rozwiązywanie konfliktów; budowanie poczucia własnej wartości; nawiązywanie i podtrzymywanie relacji; umiejętność współpracy; metody radzenia sobie z emocjami, samokontrola; motywacja.

 

Dla kogo?

Zalecany zarówno dla osób pragnących rozwijać swoje zdolności interpersonalne, jak i dla osób borykających się z deficytami w sferze społecznej (z trudnościami w rozumieniu innych, siebie samych, sytuacji społecznych, samokontroli emocjonalnej).

 

Organizacja:

10 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie.

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
 

Zarys programu:

Podstawy wiedzy psychologicznej dla uczniów liceum i technikum: najciekawsze eksperymenty psychologiczne i ich znaczenie, najważniejsze postaci z psychologii, iluzje optyczne, nierozstrzygnięte spory psychologów, co jest schowane w naszych głowach? (budowa mózgu), poznawanie siebie i innych, komunikacja, procesy grupowe. Grupa będzie zdobywać wiedzę w sposób aktywny, poprzez ćwiczenia i zabawy.

 

Cel:

Wzbogacenie zasobów wiedzy z dziedziny psychologii, rozwijanie umiejętności społecznych, rozpoznanie predyspozycji zawodowych (dla młodych ludzi rozważających podjęcie studiów psychologicznych bądź pedagogicznych), wzbogacenie wiedzy o ludzkim zachowaniu, emocjach, wyborach, myśleniu.

 

Organizacja:

6 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
 

Zarys programu:

Zapraszamy na warsztaty grupowe dla młodzieży, podczas których – dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach, zabawach, testach będziemy wspólnie rozwijać następujące umiejętności społeczne i twórcze: komunikację interpersonalną, współpracę, autoprezentację, poznawanie siebie, asertywność, radzenie sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych, rozwiązywanie konfliktów grupowych, wzbudzanie motywacji u siebie i innych, organizacji czasu i planowania zadań, wyznaczania własnych wartości i celów życiowych. Na warsztatach poruszane są wątki z zakresu psychologii społecznej, w tym tematyka ról w grupach społecznych oraz z zakresu podstaw animacji i integracji grup.

 

Dla kogo?

Zalecany dla osób, które pełnią rolę lidera w grupach formalnych (np. w harcerstwie, w wolontariacie, w szkolnych kółkach zainteresowań, w zespołach muzycznych), ale również dla osób, które w przyszłości chcą pełnić taką funkcję.

 

Organizacja:

10 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
Wystawiamy potwierdzenie ukończenia szkolenia.
 

Load More