TRENING TWÓRCZOŚCI

Zarys programu:

Rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego poprzez zabawę i zadania indywidualne stymulujące ciekawość, zdolność do: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego, rozumowania indukcyjnego (analogie), myślenia metaforycznego oraz dokonywania transformacji. Zawiera elementy wzmacniania koncentracji uwagi i pamięci. Sprzyja rozwijaniu samodzielności w myśleniu i dokonywaniu wyborów.

 

Dla kogo?

Trening zalecany dla wszystkich! Niezależnie od poziomu zdolności, zainteresowań, preferencji zawodowych. Udowodniono, że osoby twórcze osiągają sukces nie tylko w rozmaitych dziedzinach sztuki, ale też zajmują wyższe stanowiska we wszelkich zawodach. Trening może też być punktem wyjścia dla nastolatków pragnących w przyszłości zajmować się proponowaniem i wprowadzaniem innowacji w różnych dziedzinach naukowych i praktycznych.
Wersja treningu dla dzieci wzbogacona jest o elementy wzmacniania integracji sensorycznej.

 

Organizacja:

10 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.