GRUPY WSPARCIA

Działają na zasadzie socjoterapii czyli „terapii grupą”, „terapii spotkaniem”. Cele i program spotkań są zawsze dostosowane do konkretnej grupy osób zgłoszonych do udziału w zajęciach po przeprowadzonej indywidualnej diagnozie.

Proponujemy grupy wsparcia dla nastolatków:

  • nieśmiałych,
  • z rozpoznaniem psychiatrycznym (np. z depresją, z myślami samobójczymi),
  • z rozpoznaniem w kierunku zespołu Aspergera lub w z trudnościami w relacjach z rówieśnikami,
  • z poczuciem odrzucenia przez klasę,
  • nadużywających lub uzależnionych od mediów (telewizji, Internetu, gier komputerowych, telefonu),
  • z doświadczeniem przemocy.

 

Organizacja:

Dla zapewnienia warunków do osiągnięcia przez młodą osobę jak najlepszych efektów udział w grupie wsparcia rozpoczynamy od diagnozy, następnie opracowujemy program dla danej grupy. Dla zapewnienia optymalnych warunków do przełamania trudności doświadczanych przez nastolatka na uzupełniające spotkania indywidualne zapraszamy również Rodziców/Opiekunów (nie jest to opcja obowiązkowa).

ETAP 1: DIAGNOZA
• rozmowa z Rodzicem/Rodzicami/Opiekunem (wywiad rodzinny),
• diagnoza dziecka przy użyciu testów psychologicznych
Koszt diagnozy: 100 zł

ETAP 2: SPOTKANIA GRUPOWE DLA MŁODZIEŻY
10-15 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 40 zł za spotkanie

Konsultacja dla Rodziców/Opiekunów:
Cennik: 80 zł

Liczebność grupy: min. 6 osoby, max. 12 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.