Warsztaty i szkolenia

Oferta naszych warsztatów i szkoleń obejmuje:


 

„Pozytywnie nakręceni. Myślę – czuję – działam!” to autorski program profilaktyczny dla klas pierwszych i drugich gimnazjum, przeznaczony do stosowania w czasie godzin wychowawczych. Może być również stosowany w trakcie zajęć socjoterapeutycznych czy dodatkowych zajęć profilaktycznych.

Program ma zmniejszać ilość zachowań agresywnych poprzez tworzenie warunków do rozwijania empatii, wzmacniania samokontroli i integracji w klasie. Zawiera również ćwiczenia mające na celu zachęcanie uczniów do korzystania z mediów w taki sposób, aby unikać przemocy.

W trakcie szkolenia odbiorcy zapoznają się ze 17 scenariuszami godzin wychowawczych, dostosowaną do nich metodą projektów oraz sposobami na cotygodniowe przerwy relaksacyjne. Całość zostanie wzbogacona o warsztaty pracy wychowawcy klasy (ćwiczenia komunikacji z uczniami, radzenia sobie z trudnymi emocjami, kierowania procesami grupowymi).

Program został poddany ocenie skuteczności w ramach badań zleconych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w roku szkolnym 2011/2012 w bydgoskich gimnazjach. Raport z ewaluacji stał się podstawą do napisania rozprawy doktorskiej pt. „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów pierwszej klasy gimnazjum” na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

 

Przeczytaj artykuły naukowe o programie:

Łoś M. (2014) Ewaluacja programu profilaktyki zachowań agresywnych „Pozytywnie nakręceni. Myślę – czuję – działam!”, W: Serwis Informacyjny NARKOMANIA, nr 1(65) 2014, Warszawa: Fundacja Praesterno.

Czytaj strony: 4-9 >>>

 

Łoś M. (2013) Tworzenie warunków do rozwijania empatii w jej trzech aspektach: poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym – zarys programu „Pozytywnie nakręceni. Myślę – czuję – działam!” W: Studia Dydaktyczne 24-25/2013, Tom XXIV-XXV.

Czytaj >>>

 

Zarys tematyki szkolenia:

  • Integracja
  • Przedstawienie założeń projektu, cele programu
  • Komunikacja z uczniami: bariery, techniki aktywnego słuchania, język serca
  • Emocje i rola kompetencji emocjonalnych w pracy wychowawczej
  • Procesy grupowe
  • Trudne sytuacje wychowawcze – jak sobie z nimi radzić (pozytywna dyscyplina)
  • Analiza scenariuszy programu
  • Ćwiczenia związane z realizacją scenariuszy

 

Dla kogo?

W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, profilaktycy oraz studenci kierunków pedagogicznych czy psychologii. Możliwa jest również organizacja szkolenia dla całej rady pedagogicznej na terenie szkoły.

 

Organizacja szkolenia:

Czas trwania: 40 godzin lekcyjnych, 4 soboty od 9:00-17:00, ostatnia sobota – realizacja scenariuszy.
Opłata obejmuje: materiały szkoleniowe (w tym scenariusze), certyfikat, konsultacje indywidualne w trakcie realizacji programu, poczęstunek.
Cena: 500 zł/osoba.

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.

 

Nauczyciele polecają program „Pozytywnie nakręceni. Myślę – czuję – działam!”. Oto rekomendacje realizatorów:

„Program, porusza problemy bardzo często pojawiające się, a wręcz: na stałe istniejące wśród młodych ludzi. Niestety, młode pokolenie wychowawcze często przez telewizję, gry komputerowe czy rówieśników nie potrafi panować nad własnymi emocjami, nie czuje potrzeby empatii, a często uważa ją za słabość. Właśnie z tą znieczulicą i twierdzeniem „tylko słabi czują empatię” powinniśmy w szkołach walczyć. Według mnie największy efekt godzin wychowawczych przyniósł (dopiero na koniec roku szkolnego) projekt, który uczniowie wspólnie zrealizowali. Wtedy zauważyłam jak razem funkcjonują, wymieniają poglądy, motywują się do pracy. Przygotowanie przedstawienia bardzo zintegrowało grupę”
„Atrakcyjna tematyka, ciekawe ćwiczenia”
„Atrakcyjne ćwiczenia do tematów, aktualna problematyka, różnorodność form (metod) na zajęciach. Wspierające tematy jeśli chodzi o rozwój i poznanie emocji swoich, rozumienia emocji innych”
„Po pierwsze, program jest przemyślaną i spójną propozycją na godziny wychowawcze. Tematy się uzupełniają lub nawiązują do siebie. Po drugie, zakres i treść tematów oraz metody ich realizacji nie rozmijają się z problemami młodzieży, lecz starają się wyjść im naprzeciw. Każdy znajdzie w tym programie coś nowego i pozytywnego, o czym nie wiedział do tej pory”
„Scenariusze były naprawdę ciekawe, niektóre ćwiczenia bardzo podobały cię uczniom. Poza tym jest to przemyślana ciągłość tematyczna, którą spokojnie można realizować w klasie pierwszej gimnazjum”
„W sposób kompleksowy rozwija wrażliwość i umiejętności społeczne poszczególnych uczniów i klasy jako grupy.”
„Nowe spojrzenie na wykorzystanie czasu podczas godzin wychowawczych, uaktywnienie uczniów, poczucie obowiązkowości w realizacji godzin wychowawczych (doskonalenie swoich umiejętności)”
„Program rozwija świadomość uczniów dotyczącą relacji międzyludzkich, uczy wyrażania swoich emocji bez sprawiania przykrości innym osobom, uczy odpowiedzialności za swoje słowa, samokontroli. Ułatwia funkcjonowanie w grupie poprzez ukazywanie sposobi na pozytywne rozwiązanie konfliktów. Program podkreśla dobre strony emocji z pozoru negatywnych (np. słuszny gniew). Program rozwija umiejętność współpracy z grupą.”

 

Zarys programu:

Sposoby na relaksację w szkole, przygotowanie sali, przykładowe metody: elementy muzykoterapii, techniki wspierające skupienie uwagi, wizualizacje wzmacniające chęć do nauki i wiarę w sukces). „Relaksacyjne przerwy” okazały się najbardziej lubianym elementem programu profilaktycznego „Pozytywnie nakręceni. Myślę – czuję – działam!” zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów.

 

Dla kogo?

Dla wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 

Organizacja:

Czas trwania: 6 godzin lekcyjnych.
Cena: 60 zł.

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
 

 

“Słowa powinny być oknami, nie murami.”

 

Warsztaty w oparciu o metodę Marshalla Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”, poprawiającej komunikację interpersonalną i zrozumienie emocjonalne. Tematy: nazywanie i rozpoznawanie emocji i potrzeb, wyrażanie emocji i potrzeb, słuchanie z empatią. Adresowane do wszystkich.

 
Na tym warsztacie spróbujemy wziąć odpowiedzialność za nasze uczucia i nasze potrzeby.
Popatrzymy na siebie z miłością, aby móc patrzeć z miłością na innych.
Będziemy uważnie przyglądać się temu, co wypowiadamy i jakie znaczenia mają nasze słowa.
Spróbujemy nie diagnozwać i nie doradzać.
Będziemy szukać w sobie przestrzeni na słuchanie z empatią.
Zobaczymy, co kryje się pod oceną, atakiem, złością…
 

Dla kogo?

Dla wszystkich – szczególnie polecane dla wychowawców, rodziców, nauczycieli, małżonków, osób pracujących z zespołem.

 

Organizacja:

Czas trwania: 12 godzin zegarowych. 2 soboty po 6 godzin.
Cena: 200 zł/osoba.

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
 

Psychologowie i terapeuci mają swoje superwizje, w czasie których mogą przeanalizować trudne sytuacje ze swojej pracy. Praca nauczyciela bywa tak samo obciążająca i łącząca się z nietypowymi wyzwaniami. W czasie regularnych spotkań postaramy się wymieniać doświadczeniami, spoglądać na trudne sytuacje z różnych perspektyw, poszukiwać skutecznych rozwiązań, odpowiadać na potrzeby uczestników grupy.

Spotkania grupy będą prowadzone w sposób swobodny, w oparciu o grupowe rozmowy, przyzwolenie na wyrażanie emocji, gotowość do akceptacji. Podstawą funkcjonowania grupy będzie kontrakt obejmujący dyskrecję.

 

Cel:

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, autorefleksja, doskonalenie metod komunikacji z „trudnym” uczniem i rodzicem, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z klasą jako grupą społeczną (odznaczającą się procesami, dynamiką, podziałem ról).

 

Organizacja:

Spotkania po 1,5 godziny raz w tygodniu, w godzinach wyznaczonych przez członków grupy (w miarę możliwości).
Cennik: 30 zł za spotkanie.

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
 

Load More