WSPARCIE PRZEDADOPCYJNE I OKOŁOADOPCYJNE

Adresaci:

Wsparcie dla osób rozważających rozpoczęcie procesu adopcyjnego, dla osób w tracie kursu w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym oraz dla osób w pierwszym roku po adopcji. Umożliwia otwarte przedyskutowanie wszystkich kwestii, obaw, nadziei; rozpoznanie zasobów i deficytów w zakresie rodzicielstwa. Nie zastępuje obowiązkowych kursów w Ośrodkach Adopcyjno-Opiekuńczych, informacje nie są w żaden sposób przekazywane do OAO czy do Sądu.

 

Zakres tematyki konsultacji:

 • umiejętności rodzicielskie,
 • temat straty/żałoby związany z brakiem dzieci biologicznych (utratą dzieci bądź niepłodnością),
 • najczęstsze problemy dzieci odebranych/porzuconych (RAD, ADHD, FAS)
 • zerwane więzi,
 • sposób budowania więzi,
 • style przywiązania,
 • rola rodziny dalszej (adoptowanych dziadków),
 • rozmowy z dzieckiem o jego historii,
 • sposób przejścia do nowej rodziny,
 • pierwsze miesiące,
 • miejsca pomocy.