WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH WG PROGRAMU „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Są to spotkania dla grupy rodziców chcących rozwijać swoje kompetencje wychowawcze. Program obejmuje następujące tematy:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Organizacja:

Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych.
Wersja A: 15 spotkań po 2 godziny zegarowe.
Wersja B: 4 spotkania po 8 godzin zegarowych (4 soboty).
Cennik: 450 zł/osoba, 700 zł/para (w tym materiały edukacyjne, poczęstunek)

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji