DIAGNOZA DZIECI ADOPTOWANYCH

Diagnoza w kierunku trudności w budowaniu więzi, deficytów spowodowanych zerwanych więziami, zaburzeń związanych z nadpobudliwością psychoruchową i innymi zaburzeniami psychicznymi, niektórymi aspektami deficytów w obszarze integracji sensorycznej. Rozpoznanie zasobów i deficytów w zakresie umiejętności społecznych, w sferze emocjonalnej, w sferze poznawczej itp.