DIAGNOZA

Przeprowadzamy diagnozę:

  • Osobowości
  • Zdolności poznawczych
  • Emocji
  • Umiejętności społecznych
  • Zdolności twórczych
  • Sytuacji rodzinnej, postaw rodzicielskich, relacji, więzi

 

Artykuł ukazujący przykładowy sposób prowadzenia diagnozy przez dr Maję Łoś w wymiarze pozytywnym:

Łoś M., (2011) Diagnoza pozytywna. Studium indywidualnego przypadku osoby odpornej, W: W. Junik (red.), Resilience. Teoria-badania-praktyka, Warszawa: Wydawnictwo PARPAMEDIA.

Czytaj strony: 67-86 >>>