dr Maja Łoś

Dr Maja Łoś

dr Maja Łoś

PSYCHOLOG, PEDAGOG, DR NAUK SPOŁECZNYCH, SOCJOTERAPEUTA

 

godziny przyjęć:

 

poniedziałek, środa, piątek, sobota
9.00 – 21.00

wtorek, czwartek
16.00 – 21.00

Obowiązuje wcześniejsze umówienie wizyty

 

Zarezerwuj wizytę
 

dr Maja Łoś

Psycholog, pedagog, dr nauk społecznych, socjoterapeuta

Specjalizuję się w diagnozie i terapii młodzieży, konsultacjach dla rodzin, wsparciu rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz prowadzeniu działalności profilaktycznej. Mam też doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym, prowadzeniu warsztatów dla rodziców, zajęć socjoterapeutycznych dla grup w różnym wieku. Przez 7 lat prowadziłam konwersatoria i laboratoria na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną.

 

Wykształcenie

 

Studia wyższe:

 • Psychologia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, specjalność: psychologia kliniczna
  nr dyplomu
 • Pedagogika magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, specjalność: edukacja seksualna i wychowanie do życia w rodzinie

 

Studia podyplomowe:

 • Socjoterapia Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

 

Ważniejsze kursy:

 • Szkolenie „Więź jako czynnik chroniący”, prowadzone przez Teresę i Emila Szumiło z „Item – Centrum Psychologiczne” w Żywcu
 • Kurs uprawniający do realizacji „Programu Wspomagania Rodziny 10-14” prowadzony przez Fundację Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON”
 • Kurs doskonalący uprawniający do prowadzenia warsztatów umiejętności rodzicielskich wg programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” prowadzony przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
 • W trakcie certyfikacji na Trenera w Programie profilaktycznym „Archipelag skarbów” (Instytut Profilaktyki Zintegrowanej)

 

Specjalność

 

Jestem autorką programu profilaktyki agresji poprzez rozwijanie empatii „Pozytywnie nakręceni. Myślę – czuję – działam!”, którego realizacja w sześciu gimnazjach w Bydgoszczy i ewaluacja została sfinansowana w ramach grantu uzyskanego z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Raport z badań był podstawą do napisania rozprawy doktorskiej i uzyskania tytułu doktora nauk społecznych (temat „Wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów klas pierwszych gimnazjum”).
W pracy uwielbiam towarzyszyć ludziom w ich rozwoju, czy to wspieranego terapią czy też dokonującego się w trakcie spotkań grupowych, jakimi są na przykład spotkania młodych ludzi zrzeszonych w prowadzonym przeze mnie Wolontariacie ZSM nr 2. To, czego wspólnie (wraz z młodzieżą z Wolontariatu) dokonujemy od kilku lat daje mi energię do dalszej pracy na rzecz innych.
Na co dzień wraz z Mężem towarzyszę w rozwoju moim dwóm przecudownym córkom.

 

Wybrane publikacje

 

 • O programie „Pozytywnie nakręceni. Myślę – czuję – działam!”
  Łoś M. (2014) Ewaluacja programu profilaktyki zachowań agresywnych „Pozytywnie nakręceni. Myślę – czuję – działam!”, [W:] Serwis Informacyjny NARKOMANIA, nr 1(65)2014, Warszawa: Fundacja Praesterno.
  Czytaj strony 4-9

 

 • Łoś M. (2013) Tworzenie warunków do rozwijania empatii w jej trzech aspektach: poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym – zarys programu „Pozytywnie nakręceni. Myślę – czuję – działam!” [W:] Studia Dydaktyczne 24-25/2013, Tom XXIV-XXV.
  Czytaj

 

 • Artykuł ukazujący przykładowy sposób prowadzenia przeze mnie diagnozy w wymiarze pozytywnym:
  Łoś M., (2011)Diagnoza pozytywna. Studium indywidualnego przypadku osoby odpornej, [W:] W. Junik (red.), Resilience. Teoria-badania-praktyka, Warszawa: Wydawnictwo PARPAMEDIA.
  Czytaj strony: 67-86

 

 • O trudnościach wychowywania dzieci do twórczego i bezpiecznego korzystania z mediów:
  Łoś M. (2014) Skutki poziomu ekspozycji dzieci i młodzieży na przemocy w mediach oraz propozycje działań profilaktycznych, [W:] J. Jarczyńska (red.) Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieżowe, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  Czytaj strony 48-71